खिरारे जिन्दाबद !

खिरारे जिन्दाबद !

by Radha Paudel

खिरारे जिन्दाबद !
हैन हैन
पाती जिन्दाबद !
कसरी ?
जनता जिन्दाबद
कल्ले ?
को हो चुनावमा उथने ?
कसले दिन्छर सर्वभौमा ?
कहाँ
खिरारे लाई सोधे, सोध्नुपर्छ रे
पातिलाई सोदे शमतीनजिक
जनतलाई ?
सोधेनी पाप लाग्छ
पल्लघरे वल्लघरे सोधु कि?
डरै दरले मर्नु
आश भरोसको
जर दिएर मर्छनकि ?
माग्दै माग्दै हिंड्नेकी
लद्दै लद्दै जुत्ने ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*