छाती चस्केको छ,

छाती चस्केको छ,

by Radha Paudel

छाती चस्केको ,
थु थु गरेकोगरै 
सपना पनि ज्यद्रैनराम्रो
+
थोकिन्छ आँखाहरु,
पारी पुग्छ, वारी 
छितिज होस् पहाड
+
बार ले केगर्यो
गर्छ के थ्रेशहोल्दले,
सुपर ग्लु पनिनिरर्थक
+
घरी राम्रो
र् घरी विश्वाशघाती
र् कै बाहनामाघात अन्तरघात
+
अन्तिम लडाईं,
अनमोल समय,
अनगिन्ती प्रयोगहरु सँग
+
छाती चस्केको ,
थु थु गरेकोगरै 
सपना पनि ज्यद्रैनराम्रो

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*