जिबन बन्यो पानी पानी

जिबन बन्यो पानी पानी

by Radha Paudel

घाऊ सन्चो भयो, खाटोताजैअझै
बिर्सिन्छु भन्दै गर्दाआशुखस्छआँफै
प्रेम भ्रमरहेछसपनाकोकेकुरा
शब्द ठोकिन्छन कान्मामुटुमातिनैछुरा
खबर हुन्थ्यो छणछणमादेसबिदेसजहाँरहेनी
माछो माछो व्यागुतो, जिबनबन्योपानीपानी
Music Day 2013 IV

0 thoughts on “जिबन बन्यो पानी पानी

Radha Paudel June 24, 2013 at 4:20 am

With left hand, listening to Anju Pant, this just spurt

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*