मृत्‍यु नै उपहार

मृत्‍यु नै उपहार

by Radha Paudel

हिजो सुघ्दै सुघ्दैहिद्थेयूतिमी
बाहनामै खोजी खोजीऔथेउतिमी
झरी, बादल, बन्दकेहीभनेनौतिमी
आज नभनेरै भागीभागीगयेऊतिमी
गुलफको फुल पनिथुक्दैकुच्दैबडेउतिमी
मृत्युको धम्कीदीइवाध्यपार्नेतिमी
मृत्यु नैउपहारदिसमुन्द्रपारभ्येऊ तिमी
Music Day 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*