मैले के बिराये

मैले के बिराये

by Radha Paudel

मनिसहरु सुनाउछन मैलेतिमीलाईफसाये
चेपारे तिमी , छेपारेपनितिमी, मैलेकेबिराये
छाम् छुम गर्दैअद्यरोमादियोबालेऊ
बिजुलिको पंखा खोलीदियोआँफैमारेउ, मैलेकेबिराये
खुशी हुन्छु भनेउ, टालियेरसायेनैभयेनि
तिमीले जे जेरोजेउतेहीतेहीदिये, मैलेकेबिराये
Music Day 2013 II

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*