आसु मैसँग थियो

आसु मैसँग थियो

by Radha Paudel

आसु मैसँग थियो, तिमीलेबाडिनै पठएउ
दु: मैसँगथियो, तिमीले भकारीथमयेउ
बाटो डरमर्द्यो थियो, मुन्द्रेसाहरा झिकाएउ
मुटु दुखेकै थियो, तिम्लेबेहोसै बनाएउ

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*