चोटहरुसँग किर्तग्य छु

चोटहरुसँग किर्तग्य छु

by Radha Paudel

चोटहरुसँग किर्तग्य छु
खोटहरुसँग आभारी
आलो रगतको दोरेटोसँग पौडीखेल्दै,
खोठरुको धर्सा धर्सा सँगजिएको छु
होईन अब्रहिमअनी बाल्क्रिस्न पनि,
चोटहरु फिक्री छैन रत्तिपनी
मेरा छोरीहरु बलात्कर हुनुहुन्नअब,
आसु पिएर सुत्नेदिन सकिनु पर्छअब
कानुन्को राज्य सबैले पाउनलाई 
बीधिको शासन हुन्लाई,
आकाशसङै छाती खुलै,
चोट खोट सबैस्वीकार
तेसैले
चोटहरुसँग किर्तग्य छु
खोटहरुसँग आभारी

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*