सुन्छु खोलोले घर र टहरो हरु छोड्यो रे

सुन्छु खोलोले घर र टहरो हरु छोड्यो रे

by Radha Paudel

सुन्छु खोलोले  घर टहरो हरु  छोड्योरे
खै  जहाको  तही  छोड्न  सकिनकेहि  .
भन्छन  आकाशमाजुन तारा  देखियो  रे
खै मा औसिमा नै  छु देख्दिन  केहि
दिउसोको घाम  पनि रात  भयो  रे
भेल, ठेल, बेमेल  बाकी  बसेनकेहि .
चराहरु  उद्छन, कमिलाहरु हिद्छन  रे  
खै चत्पतौउन  सकिन  पटकैकहिँ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*