किरिमिरी किरिमिरी हत्केलाका धर्काहरु

किरिमिरी किरिमिरी हत्केलाका धर्काहरु

by Radha Paudel
किरिमिरी किरिमिरी हत्केलाका धर्काहरु,
कुनैबेला भाग्य बिधता,
प्रतीस्पधाको निशान,
प्रतिस्ठाको पहिचन ।
किरिमिरी किरिमिरी हत्केलाका धर्काहरु,
दुब्लाये कती, बिलाये कती,
पग्लिएर, बिलाएर, बेनामी बन्दैछन,
सस्तो, अती सस्तो बन्दैछन,
भाग्य उडेको छ, समय बगेको छ,
किरिमिरी किरिमिरी धर्काहरु आँफै बिरामी छ .
जुगौ भयो शर्नर्थी जिबन, बुडी औलसङै,
कोही फर्केनन, कसैले सम्जेनन,
अनबरत हसिरहने किरिमिरी धर्कहरुसँग

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*