जुन पाये, तारा पाये

जुन पाये, तारा पाये

by Radha Paudel

आँखा जुद्दा तर्सी भाग्थे,गलत गरे भनी,
कथा कोर्छु, नाटक खेल्छु, तिम्रै प्रीत्ले होनी ।
माया लाग्दा डर् लाग्थ्यो भुल भयो कि भनी ,
हासो फुट्यो, स्वर फुट्यो, तिम्रै साथ्ले हो नि ।
भागी भागी धेरै हिड्थे, समाजले देख्छ भनी,
नामि भए, प्रख्याती भए,तिम्रै आट्ले हो नि ।
जुन पाये, तारा पाये तिम्रो साथ्ले हो नि ।  

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*