बसायो तिमीलाई,

बसायो तिमीलाई,

by Radha Paudel

बसायो तिमीलाई,
गनायो मलाई ।
तेसैले तिम्ले पीयेउ,
मैले थुके ।
तेसैले,
तिमी पूर्व गएउ,
म दाहिने हानिये ।
तेसैले,
एउटा अध्यारो भित्र,
अर्को उज्यालोमा ।
फरक दिशाका हामी
रहन्छौ कती गनी गनी ।
रस बिनाको बसै    

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*