निरकार बन्नु परेको छ

निरकार बन्नु परेको छ

by Radha Paudel
निलो गगन्मा जुल्लिरहने सेता सेता बादलसित हिन्न किन सक्दिन म ?
हिमालका टुप्पा टुप्पा किन चुम्न सक्दिन म ?
पहाड सँग जोरी खोज्दै दोरी खेल्न किन सक्दिन म?
त्यो बादल प्रकिर्तिको, पहाड, हिमाल प्रकिर्तिको,
मलाई सोधेर , मैले रोजेर हैन जन्मेको, हुँ तेही प्रकिर्तिको ।
मातिएर कहिले हिमाल, कहिले तराइ उड्न मन लागेको छ ।
आधी बर्षा असिना खोजी खोजी तोकी तोकी पार्न मन लागेको छ ।
मलाई शित बन्नु छ, कर्कलाको पात्म झिर्के खेल्नु छ ।
मलाई सके जती लुकौनु छ आँफै भित्र, आँफैसित ।
क्यमेराले कैद नगर्दै,हाबा जस्तै निरकार बन्नु परेको छ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*