ठुलो तारा चन्द्रमा जगतै चम्किलो ।

ठुलो तारा चन्द्रमा जगतै चम्किलो ।

by Radha Paudel

ठुलो तारा चन्द्रमा जगतै चम्किलो ।
धर्सा धर्सी, कहिले हुंछौ सारा अमिलो ।
जगत चाहन्छ, सधैं भरी चम्किरहनु,
ग्रह दशा पुर्बे सबै जितिरहनु ।
जपेर जगत्ले के नै थामिन्छर,
उम्लिरहेपछी भाडो मा कतिन्जेल अडिन्छर् ।
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*