by Radha Paudel

म तिम्रा दनकहरुले  थिल्थिलिएको छु,
गन्धी निती मेरो कम्जोर ठानिएको छ,
मैले हात उठाउन नपरोस अझै,
मलाई थपड्ले थमाउन नखोज समय सकिसकेको छ

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*