मेरो पहिलो भाषा

मेरो पहिलो भाषा

by Radha Paudel

मेरो पहिलो भाषा 
पहिलो सास फेरेको भाषा
मन्छे जस्तै भएर पाएको भाषा
फेरी पनि पहिलो हुन्न किन
म दुख्दा रुन हुन्न किन
मैले चिच्याएर पाउन्न रुन किन


Dedicated to Shranshila 

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*