Euthanasia is only one solution no matter whether people love or not

Euthanasia is only one solution no matter whether people love or not

by Radha Paudel
युथेनसिया,
बरगेलति मायाको भिडमा,
फेरि सहनु परने त आफै ।
आमेरिका पुगे नि के
पोलने पोलिहालने,
दुखने दुखिहालने ।
युथेनसिया,
खालि छ मायाको झोला,
भितोहारुको दरशन,
लउरिको टेको,
ठिमुराको सितन,
किरतिम हावा ।
युथेनसिया,
यउटै साहारा ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*