प्वाख लागेका

प्वाख लागेका

by Radha Paudel

प्वाख लागेका बतिका कमिलाहरु,
हेर्दा हेर्दै भुइभरी ।
जोगाउनु कसरी ?
मुडे बल, बारीधी बिद्या सबै,
बिलिन्छन तिनै कमिला सँगै ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*