कुर्दा कुर्दै, …..

कुर्दा कुर्दै, …..

by Radha Paudel

कुर्दा कुर्दै,
हिउ पर्‍यो, हिउद गयो,
तिमी आएनौ ।
कुर्दा कुर्दै,
गुराश फुल्यो, धान झुल्यो,
तिमी झुलेनौ ।
कुर्दै कुर्दै,
बत्ती आयो, ईन्टरनेट आयो,
तिमी अन्लाईन भएनउ ।
कुर्दा कुर्दै,
कपाल फुल्यो, ज्योति गुम्यो,
तिमी झुल्केनौ ।
कुर्दै बस्दा,
झुल्दै  रुघ्दा,
उपहारहरु छ,नबिराइ हेर्नु,
अछर्हरुमा देखेर मलाई,
……

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*