ग्रहन त लाग्न पर्छ,

ग्रहन त लाग्न पर्छ,

by Radha Paudel

कुरा नकाटी अरुको,
मन साट्नै सकिन्छ कसरी ?
आउ बसम कुरा काटम् खुलेर,
मर्दा सँगइ लगुला, तिम्रो कसम, विश्वाश नतोड्नु ल।

पोको नफुकाइ मन्को,
मुटु साट्नै सकिन्छ कसरी ?
आउ बसम्,पोकोखोल्न बेर लाग्छ .
मर्न परे सँगै मरुला, तिम्रो कसम, भाईगो नभन्नु ल .

ग्रहन त लाग्न पर्छ,
महत्व भुज्न उज्यालोको,
आउ बसम, दुक्कलेकेही बेर,
ग्रहन त छनिक हो, तिम्रो कसम, जुनएे भर रहनु पर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*