#modernsongs

#modernsongs

by Radha Paudel

सयौ पटक कोशीस गरे,
फुस्किएको फेद पत्ता लगाउनलाई,
उध्रिरह्यो, फुस्किरह्यो,
धौ धौ भयो, टुप्पो समाउनालाई ।
++++
कसिलो थियो, मायालु थियो,
बुनेको आँफैले, उनेको आँफैलाई ,
भयो कसरी, शत्रुका आँखा लागे कसरी,
सकस भयो, चिरेको यो मन सीउनलाई ।    

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*