Karnali

Karnali

by Radha Paudel
कर्णाली,
Karnali River at Bolding Bajura
तिमीलामो रे भनेर बच्चाइदेखी घोकेर पो के भो,
तिम्रैकाखमा छोटा आयु लिएर बाचिरहेछु
तिमीन्वारन देखिको बलले गर्जे पोके भो ,
हेरसेती कर्णाली म्आबाज बिहिन भएर बाचिरहेछु

+++
कर्णाली,
तिमीमार्बल सिउडीसँग मितलगाएर पो के भो,
रित्ता, धुले फाटहरु लिएर आकाश हेर्दै बाचिरहेछु।
तिमीकैलाशबाट रसाएर, चोखो टोपलिएर केभो,
मुलहरु, सुखिसके काककुल बस्तिमा छत्पटिरहेछु
+++
कर्णाली,
तिम्रोकरेन्टले मातिएर अजगको पहाड भत्काये पोके भो ,
झरोबालेर आध्यरोमा अनिस्चिततासँगै  लुत्पुटिरहेछु
तिमीहसिलो, पोसिलो, चिसापानीमा रमाएर पो के भो ,
चाहुरिएकोभोको पेटमा कुहिएको चामलको कुपन कुरिरहेछु
Bhi Village,Mugu
Goats carry sags of rice from 6-8 kilograms from Martadi, Bajura to Humla, met at Sakachaur, Bajura

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*