Song- Climate change

Song- Climate change

by Radha Paudel
Rhododendron, national flower in Jan 20, 2017 at Gurashe, Dailekh 

माघिमा फुलेर लालाि गुराश,
                      मलाई लाज लाग्यो

हिउदैमा नागै देखेर पहाड,
                     हिमालकी छोरी को शान् भाग्यो .

रिताइ सुख्है फाट्हरुले
             पौरखी नेपाली हो र
                 भन्दै गिजायो
                     लौन मलाई गिजायो ।

The mount range from same date and location 

                   

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*