I am woman

I am woman

by Radha Paudel

सिक्का हो म
एकातिर शक्ती, सिरिस्टि, सर्बस्य,
अर्कोतिर, पाप, नरक, बस्तु .
कहिले सिक्का गूड्किन्छ,
ढुङ्गा रसाये झै पस्किन्छु हासो,
कहिले सिक्का पल्टिन्छ,
आकाश भासिन्छ, अस्तित्व नै हराउछ,
जब सिक्का फर्किन्छ फेरी,
सगर चुम्छु म, आकाश तर्सिन्छ जसै .
हरेक दृष्‍टि र ब्रिस्तिको परिभासामा,
कहिले सडकमा पुराइन्छु,कहिले बगरमा,
कहिले पैतालामुनी त कहिले पिप्कुन्ड
खीइएको छु, कुचिएको छु तर फेरिएको छैन,
करोड्पती होस् वा सुन्यपती,बिलाएको छैन
किन् भने,
म महिला हुँ .
म सिरिस्टि हुँ

Previous Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*