Songs for young child on butterfly

Songs for young child on butterfly

by Radha Paudel

पख पख पुतली,
म रङ भर्दैछु,
तिम्रै पछी पछी,
म गन्तब्य भर्दैछु।

++++
हेर हेर पुतली,
रातो, सेतो, पहेलो,
फूर फूर् पुतली,
हरियो, कालो,निलो।
++++++
टुस्स बस्छ पुतली,
झुक्किन्छु म घरि घरि,
माथि माथि हुन्छ पुतली,
पर्खिरहन्छु म हासी हासी ।
+++++
पख पख पुतली,
म रङ भर्दैछु,
तिम्रै पछी पछी,
म गन्तब्य भर्दैछु।

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*