#teejsong2017, #menstruation

#teejsong2017, #menstruation

by Radha Paudel
तीजको लहर आयोबरिलै,
 तीजको लहरआयो बरिलै
दाजु भाई, दिदी बहिनी रमाउबरिलै

+++++++++++++++++
चहिदैन गहना, चहिदैन महँगा लुगा पनि,
पञ्चमी पूजा लाउ, नभने है सबै मिली
 तीजकोलहर आयो बरिलै
तीजको लहर आयोबरिलै ,
दाजु भाई, दिदी बहिनी रमाउबरिलै
+++++++
बिदेशबाट  आयोफोनबनैमाभाउजु बोल्छिन,
मेसेन्जार्माफुर्किएर आमा नातिनीनचाउछिन्
प्रकिर्ती चिन्न बिज्ञानलेसगायो,
अपठ्यरो जिबन सजिलोबनायो
पर्दैन पञ्चमी लाउन,
सुद्ध रगत सिर्स्टीजोगाउन
पर्दैन पञ्चमी लाउन,
सुद्ध रगत सिर्स्टीजोगाउन
++++++
तीजको लहर आयोबरिलै,
तीजको लहर आयोबरिलै
दाजु भाई, दिदी बहिनी रमाउबरिलै   

     

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*