आकाशको तारा

आकाशको तारा

by Radha Paudel

आकाशको तारा
चम्के के, भुइमाखसे पो के
मनुस्य बबुरो हेरेको हेरै
+
पुतली भये पछाउथेकेहीबेर
थुनेर राख्थे चल्लो भयेकुखुराको
झिंग लम्खुटे
मनुस्य बबुरो हेरेको हेरै  
+
दुनियाँको जान्ने,बुज्ने
चन्द्रमा चम्कीरहन्छ
रात होस् किदिन वा भीषणक्यट्रिना
मनुस्य बबुरो हेरेको हेरै
+
उडिरहने चराहरुप्रती  ,
रिस गरेर कसलेजित्छ
भुर भुर उडिरहनेसँग   
मनुस्य बबुरो हेरेको हेरै

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*