समय

समय

by Radha Paudel

समय निकै बलियो,
 समयका पिछ लघुहरु,
 कुहिरो भित्र घुस्रेर होस्
 वा मरुभुमी मा पाकेर
 खिसौछ आँफै,
 रमौछ आँफै
 जित्छ आँफै
 हार्छ आँफै,
 मर्छ, मरेर जिउछ आँफै
. समयको पिछ लघु बनेर
 नरिबल्को गानो जस्ताइ
 छारो, सारो, गोरो सबै आँफै.

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*