तिमीलाई दिनु केही छैन

तिमीलाई दिनु केही छैन

by Radha Paudel

चौबाटोको भिखारी, तिमीसँग माग्ने छैन,
फुट्पाथ्को फुट्पाथे तिम्रो अगी पर्ने छैन ।
बिना लछ्य बाचेकै छु, मात्र तिम्रो लागि ,
गीत बिना नाचेकै छु, तिमी हास्छौ भनी ।
ओठहरु खुलेका छन, आत्मा जलेपनी ,
मुलहरु सुकेका छन, बर्षा लागेपनि ।
सधैं भरी एउतै इचछा मुस्कान देख्न पाउ,
जता ततै, जहाँ तही तिम्रै गीत सुन्न पाउ ।
सबै पाय, तिमीलाई दिनु केही छैन ,
विश्वाश छ माफ गर्छौ अर्को कुनै दिन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*