पाउनै गाह्रो नियती

पाउनै गाह्रो नियती

by Radha Paudel

दुखान्तमा साथ्हरु पाउनै गाह्रो नियती,
दुखी, निमुखी भैदिन्छ सम्झिएर साहानुभुति ।
रोजिन्छ साथहरु पनि खोजिन्छ मात्र केही,
दुखी बिरही बनिदिन्छ नपाएर तेही उही ।
संगालेर मिउजियममा,सजायर् अती ,
सम्बेदना, स्रदान्जली नामकरन गरीवरि ।
पोखिउन शब्दहरु, छापिउन् पृष्‍ठ भरी भरी,
औपचारिक ओठहरु अद्रिस्य रहुन सधैं भरी ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*