संकटकाल्को माया

संकटकाल्को माया

by Radha Paudel

संकटकाल्को माया मेरो संकट कतै परेछ कि,
कर्फ्यु को प्रित मेरो, बन्द कतै भएछ कि .
कम्प्युटर्को माउस जस्तो चलाख हाम्रो प्रित,
ह्यङिङ ह्यङिङ भैइरहेछ बिना कुनै सकेत,
हार्डडिस्कमा शन्का छैन, कम्पनी एपलको,
म्यनुपुलेसन भाईरस हुन सक्छ, कुनै झन्झटिलो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*