उपहार यो टाइडल भोलुम

उपहार यो टाइडल भोलुम

by Radha Paudel

एक मुठी सास भन्छन,
होला र खै,
कोलाप्स् हुँदै गएको फोक्सोको टाइडल भोलुम ?

चिचायर् लिएको,
एक अङुल सास,
फुक्दै गएको फोक्सोको टाइडल भोलुम ।

आउछ र जान्छ,
कसैको बसमा नभएको,
यो मापाको टाइडल भोलुम ।

तर एक अजिब,
फ्रकन्न कहिले,
होस् झुकिएर,धम्कएर सकिएको टाइडल भोलुम ।

न पैसाले किन्छ,
न प्रेम् ले,
गर्छ जे सक्छ दैबले,
बिधताको उपहार यो टाइडल भोलुम

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*