Coming again #raralake

Coming again #raralake

by Radha Paudel
I visited Rara thrice 

फेरीआए,

फर्कीफर्की आए,
तिमीलाईनै सम्झिएर आए,
सपनालेसताएर आए,
बच्चाहरुसम्झिएर आए
+++
फेरीआए,
फर्कीफर्की आए,
पहाडहरुमालड्दै लड्दै आए,
जङल्हरुमाहराउदै आए,
मरुभुमिमाभस्दै भासिदै आए
+++

फेरीआए,
फर्कीफर्की आए,
गधाहरुकोसाथ लाएर आए,
गैंडाहरुसँगमित लगाएर आए,
घोडाहरुचड्दै चड्दै आए
+++
फेरीआए,
फर्कीफर्की आए,
तिम्रैअँगलोमा आए,
तिम्रैस्पर्शमा रुझे, रमाये।
तिम्रैप्रेमालयमा आए।
फेरीआए,
फर्कीफर्की आए। 
#modernsong
   

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*