Poem on menstruation

Poem on menstruation

by Radha Paudel

रातो छ सुर्यको राको,
पुच्छौ सम्झिएर भगवान ।
रातै छ मेरो महिनाबारी रगत,
गर्छौ कसरी हेला, हुन प्रकिर्ती समान ।

+++++++++++++++
रातो अबिर होस् वा कुनै रातो रङ,
शुभ भन्छौ, गर्छौ प्रयोग सर्बत्र,
महिनाबारी हुँदाको मेरो रातो रगत,
हुन्छ कसरी अशुद्द, पार्छौ अल्पत्र ।
+++++++++++++++++++
महिनाबारिको रगत छ र त, संसार छ,
तेही रगत भित्र तिमी हासी राछौ,
सिर्स्ती बिधातालाई गरेर छि छि र दुर दुर,
तिमी कसरी अशल् नागरिक बन्छौ ।
++++++++++++++++++++
प्रकिर्ती प्रती आभारी छु सदैब,
पाये महिला भएर जन्मिन,
शक्ती हो मेरो महिनाबारी रगत,
गौरब गर्छु, खुशी छु हर पल पलमा।  

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*