National Song; Youth You can do it !

National Song; Youth You can do it !

by Radha Paudel

सुन युबा हो सोच युबा हो,
सुन युबा हो, सोच युबा हो
कहाँ जाने हो, खोजेको ठ्याक्कै के हो।
कनाली, कोशी छेक्ने तिमीले नै हो,
उज्यालो छर्ने, सुन फलाउने तिमीले नै हो
सुन युबा हो सोच युबा हो,
सुन युबा हो, सोच युबा हो
पहाड फोर्ने हो, तराइ चर्ने हो,
तराइ हिमाल जोड्ने तिमीले नै हो ।
न युबा हो सोच युबा हो,
सुन युबा हो, सोच युबा हो
यो देश तिम्रो हो, तीम्लै गर्ने हो,
यो देशको निर्माता तिमी हो ।
यो देशको निर्माता तिमी हो

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*