My Village

My Village

by Radha Paudel
मेरो गाउ, 
शहर  भएछ, 
हेर्दा हेर्दै शहर भएछ ।  
चुलो चम्कोमा , 
धुलो, धुवा पुगेछ, 
खेत भरी घर फलेछ, 
घर भरी मान्छे फलेछन, 
मेरो गाउ, शहर भएछ
हेर्दा हेर्दै डहर भएछ ।  
मकै, पप कर्न भएछ, 
रोटी, पाउरोटी भएछ, 
दुध  डेरिले दिन्छ, 
घिउ शोपिङ मल्मा मिल्छ, 
मेरो गाउ, शहर  भएछ,
हेर्दा हेर्दै बिकासे ठहरियेछ ।  

छिमेकी बिरामी फेस्बुकमा भेट्छ, 
जन्म दिन, दसैं उतै मान्छ,
आफ्नो जति बिर्सिएछ, 
भ्यलेन्ताइन भित्राएछ, 
मेरो गाउ, शहर भएछ, 
हेर्दा हेर्दै बिदेशी भएछ ।  
दुई बर्षमा स्कुल जानै पर्छ, 
अाइस्यो, गैइस्यो भन्नै पर्छ, 
अङ्रेजी गीतमा घुम्नै पर्छ, 
मोबाइलमा लोरी गाउनै पर्छ, 
मेरो गाउ, शहर भएछ. 
हेर्दा हेर्दै उट भएछ ।  
मेरो गाउ सम्झिएर, 
आए म् फार्किएर,
पाखे भन्यो गाउले कन्नो फर्काएर 
आँखा बोले तर ओठ बोलेनन थर्थराएर ।
मेरो गाउ शहर भएछ, 
हेर्दा हेर्दै प्रदेश भएछ ।  
Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*