Poem : Ruby Birds

Poem : Ruby Birds

by Radha Paudel
हिजो डाङ्रेले  बास खोजेर बस्यो 
आज डाङ्रेले बास रोजेर बस्यो,
डाङ्रेले बास फेरी फेरी बस्यो 
डाङ्रेले  बास घारिमा हैन कटहर्को बोटमा बस्यो 

+++
हिजो डाङ्रेले  धान खान्थ्यो, 
आज डाङ्रेले  मेबा खान्छ ।  
डाङ्रेले  गास फेरी फेरी खायो ।  
डाङ्रे हिंडेर हैन उडी उडी खान सिक्यो ।  
+++
डाङ्रे हिजो कालो, आशुभ थियो ।  
डाङ्रे आज ब्लाक्क् बिउटी भएछ ।  
डाङ्रे रुबी भएछ आरछन पाएछ ।  
डाङ्रेले  समाबेशि  कोटा   पाएछ ।  

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*
*